Замовити

!
!
!
№1(291) 2021

Перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на сировинні товари як складова контролю за ТЦ

Вячеслав Кругляк,
заступник начальника управління трансфертного ціноутворення
ДПС України

 

Державна податкова служба України (далі – ДПС) на виконання норм підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу Украї­ни (далі – Кодекс) підготувала та 30 грудня 2020 року оприлюднила на своєму офіційному вебпорталі в розділах >Діяльність – >Трансфертне ціноутворення – >Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін; Головна – >Переліки – >Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін (далі – Перелік джерел).
Перелік джерел є складовою механізму визначення дотримання принципу “витягнутої руки” за операціями з сировинними товарами, що визначений нормами підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Кодексу та спрямований на забезпечення виконання вимог щодо використання методу порівняльної неконтрольованої ціни.
З урахуванням того, що Кодекс визначає рекомендаційний характер та невиключність зазначеного Переліку джерел із метою забезпечення дотримання методології аналізу та визначення відповідності принципу “витягнутої руки”, він не обмежує платника податків у виборі будь-якого з джерел, інформація якого про котирувальні ціни, що використовуватимуться для порівняння, відповідатиме умовам зіставності, визначеним нормами підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 Кодексу.
Базовою вимогою, якою керувалася ДПС при формуванні Переліку джерел, була наявність доступної методології формування джерелом даних та інформації про ціни і складові ціноутворення саме в межах вимог до аналізу контрольованих операцій, а також наявність котирувальних цін щодо сировинних товарів, які експортуються/імпортуються українськими компаніями, доступність джерел для широкого кола платників податків.
До Переліку джерел увійшли інформаційно-аналітичні продукти п’яти міжнародних цінових агентств (компаній) ARGUS MEDIA LTD, S&P GLOBAL PLATTS, REFINITIV HOLDINGS LTD, HIS MARKIT, FAST MARKETS, а також двох вітчизняних державних підприємств, що мають великий досвід роботи з інформацією (даними) щодо цін на товари і товарні групи, які, зокрема, становлять левову частку в українському експорті. Одне з них – ДП “Держзовнішінформ”.

Довідково:
Історія ARGUS MEDIA Ltd розпочалась у 1970 році; FASTMARKETS – у 1882-му; HIS MARKIT – у 1959 році; REUTERS – у 1851-му (REFINITIV утворено в 2018 році на базі підрозділу THOMSON REUTERS FINANCIAL&RISK); S&P GLOBAL PLATTS – у 1909-му; ДП “Держзовнішінформ” – у 1996 році.

 

Визначення Кабінетом Міністрів України відповідно до норм абзацу другого підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Кодексу Переліку сировинних товарів (постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1221 “Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. №616”) та оприлюднення ДПС Переліку джерел дозволяє, починаючи з 2021 року, забезпечити практичне застосування норм Кодексу щодо контрольованих операцій з сировинними товарами.
З урахуванням норм підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Кодексу забезпечення ідентифікації Переліку джерел (його позицій) при здійсненні посилань та документальному відображенні при формуванні матеріалів за результатами аналізу ризиків трансфертного ціноутворення та перевірок контрольованих операцій проводиться шляхом наведення повної назви Переліку джерел із зазначенням дати оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС.
З огляду на результати практичного застосування Переліку сировинних товарів та Переліку джерел у майбутньому буде визначатися необхідність здійснення їх коригування.