Замовити

!
!
!

Середній рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/т* (Групи 65-85)

Опубліковано: 16.06.2014
Код УКТ ЗЕДОписЕкспортІмпорт
січень 2014лютий 2014березень 2014січень 2014лютий 2014березень 2014
За даними Міністерства доходів і зборів України
XXXXXXЦегли вогнетривкі…: - з вмiстом понад XX мас. % елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або CrXОX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЦегли вогнетривкі…: - з вмiстом понад XX мас. % глинозему (AlXОX), кремнезему (SiOX) чи сумiші або сполуки цих продуктів XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXIнші вироби з вогнетривкої керамiки…: - з вмiстом понад XX мас. % глинозему (ALXOX), кремнезему (SiOX) чи сумiші або сполуки цих продуктів XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші вироби з вогнетривкої керамiки…: - iншi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЦегли будiвельні, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi…: - цегли будiвельні XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, кам’яних стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї: - iншi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, кам’яних стiн, керамiчнi глазурованi; кубики керамiчнi глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї: - iншi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФеросплави: - феросилiкомарганець XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФеросплави: - феровольфрам та феросилiковольфрам XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФеросплави: - інший: - - феротитан i феросилiкотитан XXXXXXXXXXXX
XXXXXXГранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі: - гранули XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXГранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі: - порошки: - - інші XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш як X,XX мас. %: - - з прямокутним (включаючи квадратне) поперечним перерiзом, ширина якого менша ніж подвiйна товщинаXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш як X,XX мас. %: - - iншi, з прямокутним (крім квадратного) поперечним перерiзомXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш як X,XX мас. %: - - іншіXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з масовою часткою вуглецю X,XX% або бiльшеXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, з рельєфним малюнкомXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гаря­чої прокатки, протравлений: - - завтовшки менш як X ммXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X,XX мм або бiльше, але не бiльш як XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше, але не бiльш як X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки менш як X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, з рельєфним малюнкомXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки понад XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X,XX мм або бiльше, але не бiльш як XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше, але не бiльш як X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки менш як X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - iншийXXXXXXXXX
XXXXXXПлоский прокат з заліза або нелегованої сталi, завширшки XXX мм або бiльше, холодної прокатки…: - не у рулонах, без подальшої обробки, окрім холодної прокатки: - - завтовшки X мм або бiльшеXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски iз заліза або нелегованої сталi…: - що мають ум’ятини, ребра, канавки або рельєфнiсть, створенi пiд час прокатки, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатки XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як XX мм XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - профiлi L- або T-подiбнi, без подальшої обробки, після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як XX мм: - - профiлi L-подiбнi XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з нержавiючої сталi, завширшки XXX мм або бiльше: - без подальшого оброблення, окрім гарячої прокатки, не у рулонах: - - завтовшки менш як X мм XXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей: - зливки та iншi первиннi форми XXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з iнших легованих сталей завширшки XXX мм або бiльше: - інший, без подальшої обробки, окрім холодної прокатки (обтиснення у холодному стані) XXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - прутки та бруски з швидкорiзальної сталіXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - прутки та бруски з кремнієвомарганцевої сталiXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та бруски без подальшої обробки пiсля гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресуванняXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та бруски без подальшої обробки, окрім кування XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та бруски без подальшої обробки, окрім холодного деформування або оброблення у холодному станiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та брускиXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - кутки, фасонні та спеціальні профiлiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - прутки та бруски порожнисті для бурiнняXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПалі шпунтовi з заліза або сталі, просвердленi або непросвердленi, перфоровані або не перфоровані, монолiтнi або зробленi зі збiрних елементiв; кутки фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з заліза або сталі: - палі шпунтовi XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПалі шпунтовi з заліза або сталі…: - кутки фасоннi та спецiальнi профiлi XXXXXXXXXXXX
XXXXXXВироби з заліза або сталі для залiзничних або трамвайних колiй…: - стрiлки, хрестовини глухого перетинання, розпірки мiж рейками та iншi елементи з’єднання або розведення рейок XXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнші труби і трубки … з круглим поперечним перерiзом, зовнiшнiй дiаметр яких понад XXX,X мм iз заліза або сталі: - iншi зварнi: - - зварнi поздовжнi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXТруби, трубки i профiлi порожнистi … iз заліза або сталі: - інші XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДрiт колючий iз заліза або сталі; дрiт кручений у хомути або плоский, з колючками або без них, та вільно двічі кручений дріт, що використовується для огорож iз заліза або сталі XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрутки, бруски та профiлi з мiдi: - з мiдi рафiнованої XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрутки, бруски та профiлi з мiдi: - із сплавiв мiдi: - - інші XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДрiт мiдний: - з мiдi рафiнованої: - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад X мм XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДрiт мiдний: - із сплавiв мiдi: - - на основi мiдi та цинку (латунi) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - з мiдi рафiнованої: - - у рулонах XXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - з мiдi рафiнованої: - - інші XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - із сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): - - у рулонах XXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - із сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): - - інші XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФольга мiдна … завтовшки не бiльш як X,XX мм (не враховуючи основу): - без основи: - - з мiдi рафiнованої XXXXXXXXXX
XXXXXXТруби та трубки з мiдi: - із сплавiв мiдi: - - із сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або із сплавів на основі мiдi, нiкелю та цинку (нейзільберу) XXXXXXXX
XXXXXXФiтинги мiднi для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки): - з рафінованої міді XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФiтинги мiднi для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки): - із сплавів міді XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXАлюмiнiй необроблений: - алюмiнiй нелегований XXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрутки, бруски та профiлi з алюмiнiю: - із сплавiв алюмiнiю: - - профiлi порожнисті XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДрiт алюмiнiєвий: - з алюмiнiю нелегованого: - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад X мм XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з алюмiнiю XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПровід багатожильний, троси, плетениці тощо з алюмiнiю, без електричної iзоляцiї: - із сталевим осердям XXXXXXXXXXXX
XXXXXXПровід багатожильний, троси, плетениці тощо з алюмiнiю, без електричної iзоляцiї: - інші XXXXXXXXXXXX
XXXXXXСвинець необроблений: - свинець рафiнований XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЕлектроди вугiльнi, вугiльнi щiтки…: - електроди: - - що використовуються для печей XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЕлектроди вугiльнi, вугiльнi щiтки…: - електроди: - - інші XXXXXXXXXXXX
* – вираховується за формулою: відношення сумарної митної вартості за товарною підпозицією до сумарної кількості товару

Таблиця в інших випусках: