Замовити

!
!
!

Розрахунковий рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/т* (Групи 1-39)

Опубліковано: 11.03.2024
Код УКТ ЗЕДОписЕкспортІмпорт
жовтень 2023листопад 2023грудень 2023жовтень 2023листопад 2023грудень 2023
За даними Державної служби статистики України
XXXXXXЯловичина, морожена: - обваленi X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXСвинина свiжа, охолоджена або морожена: - морожена: - - тушi та напiвтушi X XXXXX XXX
XXXXXXМасло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти: - масло вершкове X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXМед натуральний X XXXX XXXX XXX
XXXXXXКава смажена…: - кава смажена: - - з кофеїном X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЧай…: - чай зелений (неферментований) у первинних упаковках з масою нетто не бiльш ніж X кг XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX
XXXXXXЧай…: - чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках з масою нетто не бiльш ніж X кг XX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX
XXXXXXПерець…: - перець: - - подрiбнений або розмелений X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXБорошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКрохмаль; iнулiн: - крохмаль: - - кукурудзяний XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКрохмаль; iнулiн: - крохмаль: - - картопляний XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXОлiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: - інші XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПатока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї або рафiнування цукру: - інша XXXXXXXXX
XXXXXXКакао-боби, цiлi та розмеленi, сирi або смаженi X XXXX XXXX XXX
XXXXXXГрафiт природний: - у порошку або у виглядi пластівців XXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXКрейда XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна: - розмеленi XXXXXX
XXXXXXГранiт, порфір…: - гранiт: - - необроблений або начорно оброблений XXXXXXXXX
XXXXXXГалька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння…: - гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної позицiї XXXX або XXXX, термiчно обробленi або необробленi: - - з мармуру XXXXXXXXXXXX
XXXXXXДоломiт…: - доломiт некальцинований, так званий “необроблений” XXXXXX
XXXXXXГiпс; ангiдрит;…: - гiпс; ангiдрит X XXXXXXXXXXX
XXXXXXПортландцемент, глиноземистий цемент…: - клiнкери цементнi XXXXX XXX
XXXXXXПортландцемент, глиноземистий цемент…: - портландцемент: - - iншi XXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXXXПортландцемент, глиноземистий цемент…: - цемент глиноземистий XXXXXXXXX
XXXXXXПольовий шпат…: - польовий шпат XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПольовий шпат…: - флюорит (плавиковий шпат): - - з вмiстом фтористого кальцiю XX мас. % або менше XXXXXX
XXXXXXПольовий шпат…: - лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий XXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати залізні, включаючи випалений пiрит: - руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту: - - неагломерованi XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати залізні, включаючи випалений пiрит: - руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту: - - агломерованi XXXXXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати алюмiнiєвi XXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати хромовi XXXXXXX XXX
XXXXXXРуди та концентрати титановi XXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi: - руди та концентрати цирконiєвi X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXВугiлля кам’яне…: - вугiлля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: - - антрацит XXXXXXXXX
XXXXXXВугiлля кам’яне…: - вугiлля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: - - бiтумiнозне вугiлля XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXВугiлля кам’яне…: - вугiлля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: - - вугiлля кам’яне iнше XXXXXXXXX
XXXXXXКокс та напiвкокс з кам’яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) або з торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXСмоли кам’яновугільні та буровугiльні або торф’яні та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи “вiдновленi” смоли XXXXXXXXX
XXXXXXМастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол…: - бензол XXXXXXXXX
XXXXXXГаз нафтовий та інші вуглеводнi у газоподiбному станi: - у газоподiбному станi: - - газ природний XXXXXX
XXXXXXКокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або бiтумiнозних порiд: - бiтум нафтовий XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXСумiшi бiтумiнознi, на основi природного асфальту або природного бiтуму … (наприклад бiтумiнознi мастики, асфальтовi дорожнi покриття) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXАміак, безводний або у водному розчині (нашатирний спирт): - аміак безводний XXXXXXX XXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: - сульфат амонiю…: - - сульфат амонiю XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: - подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - речовини з цiєї групи у таблетках чи аналогiчнiй формi або в упаковках масою брутто не більш ніж XX кгX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй) XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - дигiдроортофосфат амонiю (фосфатмоноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом амонiю (фосфатдiамонiй) XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi з вмістом двох поживних елементів: азоту i фосфору: - - iншi XXXXXXXXX
XXXXXXПолiмери етилену в первинних формах: - сополiмери етилену з вiнiлацетатом X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦелюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах…: - ефiри целюлози простi: - - карбоксиметилцелюлоза та її солi X XXXX XXXX XXX
* – вираховується за формулою: відношення сумарної митної вартості за товарною підпозицією до сумарної кількості товару

Таблиця в інших випусках: