Замовити

!
!
!

Розрахунковий рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/т* (Групи 65-85)

Опубліковано: 11.03.2024
Код УКТ ЗЕДОписЕкспортІмпорт
жовтень 2023листопад 2023грудень 2023жовтень 2023листопад 2023грудень 2023
За даними Державної служби статистики України
XXXXXXЦегли вогнетривкі…: - з вмiстом понад XX мас. % елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або CrXОX X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦегли вогнетривкі…: - з вмiстом понад XX мас. % глинозему (AlXОX), кремнезему (SiOX) чи сумiші або сполуки цих продуктів XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXIнші вироби з вогнетривкої керамiки…: - з вмiстом понад XX мас. % глинозему (AlXOX), кремнезему (SiOX) чи сумiші або сполуки цих продуктівX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦегли будiвельні, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi…: - цегли будiвельніXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПосуд та вироби керамічні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування…: - посуд керамiчний для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного використання: - - вироби, в яких еквiвалент мiцностi X або бiльше за шкалою Мооса (Mohs) X XXXX XXXX XXX
XXXXXXРаковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi СТВ, з кераміки: - з фарфору X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXРаковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi СТВ, з кераміки: - iншi X XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПосуд столовий, кухонний, господарськi товари або інші туалетнi вироби, з фарфору: - посуд столовий та кухонний X XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПосуд столовий, кухонний, господарськi товари або інші туалетнi вироби, з фарфору: - iнший X XXXX XXXX XXX
XXXXXXПосуд столовий, кухонний, господарськi товари або інші туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXФеросплави: - феросилiкомарганець XXXXXXXXXX XXXX XXX
XXXXXXФеросплави: - інший: - - феротитан i феросилiкотитан X XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXГранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі: - гранули XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXГранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі: - порошки: - - інші X XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш ніж X,XX мас. %: - - з прямокутним (включаючи квадратне) поперечним перерiзом, ширина якого менша ніж подвiйна товщинаXXXXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш ніж X,XX мас. %: - - iншi, з прямокутним (крім квадратного) поперечним перерiзомXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш ніж X,XX мас. %: - - іншіXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з масовою часткою вуглецю X,XX% або бiльшеXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, з рельєфним малюнкомXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, протравлений: - - завтовшки X мм або бiльше, але менш ніж X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гаря­чої прокатки, протравлений: - - завтовшки менш ніж X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X,XX мм або бiльше, але не більш ніж XX ммXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше, але не більш ніж X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки менш ніж X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, з рельєфним малюнкомXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки понад XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X,XX мм або бiльше, але не більш ніж XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше, але не більш ніж X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки менш ніж X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - iнший X XXXX XXXXXX
XXXXXXПлоский прокат з заліза або нелегованої сталi, завширшки XXX мм або бiльше, холодної прокатки…: - не у рулонах, без подальшої обробки, окрім холодної прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше XXXX XXXXXXX XXX
XXXXXXПрутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені iз заліза або нелегованої сталi: - що мають ум`ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створенi у процесі прокатки XXXXXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски iз заліза або нелегованої сталi…: - що мають ум’ятини, ребра, канавки або рельєфнiсть, створенi пiд час прокатки, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатки XXXXXXXXXX XXXX XXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш ніж XX ммXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - профiлi L- або T-подiбнi, без подальшої обробки, після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування заввишки менш ніж XX мм: - - профiлi L-подiбнiXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXІнша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей: - зливки та iншi первиннi форми X XXXX XXXX XXX
XXXXXXПрокат плоский з iнших легованих сталей завширшки XXX мм або бiльше: - інший, без подальшої обробки, окрім холодної прокатки (обтиснення у холодному стані) X XXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - прутки та бруски з швидкорiзальної сталіXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - прутки та бруски з кремнієвомарганцевої сталiXXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та бруски без подальшої обробки пiсля гарячої прокатки, гарячого волочiння або пресуванняX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та бруски без подальшої обробки, окрім кування X XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та бруски без подальшої обробки, окрім холодного деформування або оброблення у холодному станiX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - інші прутки та брускиX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші прутки та бруски з інших легованих сталей...: - кутки, фасонні та спеціальні профiлi X XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПалі шпунтовi з заліза або сталі, просвердленi або непросвердленi, перфоровані або не перфоровані, монолiтнi або зробленi зі збiрних елементiв; кутки фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з заліза або сталі: - палі шпунтовi X XXXX XXXX XXX
XXXXXXПалі шпунтовi з заліза або сталі…: - кутки фасоннi та спецiальнi профiлi X XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші труби і трубки … з круглим поперечним перерiзом, зовнiшнiй дiаметр яких понад XXX,X мм iз заліза або сталі: - iншi зварнi: - - зварнi поздовжнi XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXТруби, трубки i профiлi порожнистi … iз заліза або сталі: - інші X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXДрiт колючий iз заліза або сталі; дрiт кручений у хомути або плоский, з колючками або без них, та вільно двічі кручений дріт, що використовується для огорож iз заліза або сталі XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПрутки, бруски та профiлi з мiдi: - з мiдi рафiнованої XX XXXXX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXПрутки, бруски та профiлi з мiдi: - із сплавiв мiдi: - - інші XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXДрiт мiдний: - з мiдi рафiнованої: - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад X мм XX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXДрiт мiдний: - із сплавiв мiдi: - - на основi мiдi та цинку (латунi) XX XXXX XXXXX XXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - з мiдi рафiнованої: - - у рулонах XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - з мiдi рафiнованої: - - інші XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - із сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): - - у рулонах X XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXПлити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад X,XX мм: - із сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi): - - інші X XXXX XXXX XXX
XXXXXXТруби та трубки з мiдi: - із сплавiв мiдi: - - із сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або із сплавів на основі мiдi, нiкелю та цинку (нейзільберу) XX XXXXX XXX
XXXXXXФiтинги мiднi для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки): - з рафінованої міді XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXФiтинги мiднi для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки): - із сплавів міді X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXАлюмiнiй необроблений: - алюмiнiй нелегований X XXXX XXXX XXX
XXXXXXПрутки, бруски та профiлi з алюмiнiю: - із сплавiв алюмiнiю: - - профiлi порожнисті X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXДрiт алюмiнiєвий: - з алюмiнiю нелегованого: - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад X мм X XXXX XXXX XXX
XXXXXXФiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з алюмiнiю X XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX
XXXXXXПровід багатожильний, троси, плетениці тощо з алюмiнiю, без електричної iзоляцiї: - із сталевим осердям X XXXX XXXX XXX
XXXXXXСвинець необроблений: - свинець рафiнований X XXXX XXXX XXX
XXXXXXЕлектроди вугiльнi, вугiльнi щiтки…: - електроди: - - що використовуються для печей X XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЕлектроди вугiльнi, вугiльнi щiтки…: - електроди: - - інші XX XXXXX XXXX XXX
* – вираховується за формулою: відношення сумарної митної вартості за товарною підпозицією до сумарної кількості товару

Таблиця в інших випусках: